Årsmøte 24.03.2020

Årsmøte i KHK 24. mars kl 19:00

Sted: Kongsberg Hundeklubb

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å undertegne protokollen
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsberetninger 2019
 7. Regnskap med revisjonsberetning 2019
 8. Innkomne saker:
  1. Søknad om tilskudd fra studieforbundet for kurs
  2. Betaling av treningsavgift i hallen
  3. Lys på øvre og nedre bane
  4. Lysbryter ved nedre bane
  5. Sak fra styret vedrørende treningsavgift

9. Budsjett 2020

10. Til valg:

 1. Leder (2 år)
 2. Aktivitetsansvarlig (2 år)
 3. Hytteansvarlig (2 år)
 4. Styremedlem (2 år)
 5. 2 varamedlemmer (1 år), 1. vara og 2. vara
 6. Utstillingsleder (2 år)
 7. Webansvarlig (2 år)
 8. Revisor (1 år)
 9. Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
 10. Valgkomité (leder og to medlemmer for 1 år)

VELKOMMEN!

Alle årsmøtepapirene ligger til fritt gjennomsyn på hundehytta fra 10.03.2020. Dersom medlemmer ønsker de tilsendt (elektronisk eller pr. post), vennligst gi beskjed til styret (styret@kongsberghundeklubb.net).  Husk å oppgi adresse / epost-adresse.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på: //www.facebook.com/kongsberghundeklubb/