Godt nytt år

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til et nytt treningsår. For å trene i hallen betales en treningsavgift på kr 1 500 pr. medlem (kr 750 for familiemedlem/nr. 2 i husstand) innen 25. januar. I treningsavgiften ligger fri trening i de respektive gruppene, se egne tider på hjemmesiden. Minner også om egne retningslinjer som gjelder for bruk av hallen, se oppslag i hallen og på hjemmesiden.

Innbetaling av treningsavgift gjøres til klubbens kontonr. 2291.16.04810Kode til nøkkelboks gis ved fremleggelse av kvittering på betalt treningsavgift på epost til styret@kongsberghundeklubb.net. Koden vil bli skiftet etter 25. januar. 

Ønsker alle et aktivt treningsår 2019.

Styret

Valpekurs 8.Oktober Kongsberg Hundeklubb

Sted: Kongsberg, Buskerud – Kongsberg hundeklubbs hundehytte
Instruktør: Siri Kvammen Kolset
Pris: kr. 1500 for medlemmer/kr. 2000 for ikkemedlemmer
Påmeldingsfrist: De 2 første som betaler kursavgiften før kursstart.

Kurset går over 8 timer, mandag 08.10 (første kursdag – kun teori) og hver onsdag fra 1900-2000 i kursperioden.
Innbetaling til kontonummer: 2291.16.04810
Påmelding er bindende og kvittering på innbetalt kursavgift må medbringes første kursdag.

Valpekurset er for alle som har anskaffet seg en valp som er fra 2-6 mnd. Det er i de første månedene i valpens liv at den er mest mottagelig for læring og opplever sine omgivelser lite truende. Derfor er det viktig å starte med sosialisering og miljøtrening tidligst mulig, i små porsjoner.

Kursets innhold kan lastes ned på hjemmesiden Kongsberg hundeklubb.net og påmelding skjer ved å sende mail til kurs@kongsberghundeklubb.net

Videregående kurs i Agility

Vi planleggere å starte opp et videregående kurs i Agility i september. Instruktøren blir Vibecke Stenseth, og kurset vil være for hunder som har vært på introkurs eller tilsvarende. Kurset bygger på hva hundene har lært på introduksjonskurs.

Kurset vil koste kr. 1500,- for medlemmer og kr. 2000,- for ikke medlemmer.
Kurskostnaden skal overføres til vår konto 2291.16.04810 før kursstart

Kurset har plass til 6 deltakende hunder, påmeldingen er bindende og kvittering må fremvises første kursdag.

Kurset går over 4 timer hver av dagene.

Hva er Agility:

Agility er en hinderløype med hund. Hunden skal hoppe over, løpe gjennom eller balansere over en rekke ulike hinder. Dette ligner på mange måter utfordringer de kan møte ute i naturen, noe de synes er morsomt. Sporten kommer opprinnelig fra England, med utspring i fra hestesporten. Agility er et engelsk ord, og betyr rask og lett bevegelig.

Vær vennlig å meld deg på til kurs@kongsberghundeklubb.net, eller trykk skal på facebook event her: https://www.facebook.com/events/427458574390179/

mvh kursansvarlig

Valpekurs 27 August

Valpekurset starter etter skoleferien 2018

Sted: Kongsberg, Buskerud – Kongsberg hundeklubbs hundehytte

Instruktør: Magdalena Wood
Pris: kr. 1500 for medlemmer/kr. 2000 for ikkemedlemmer
Påmeldingsfrist: 15.08.2018
Kurset går over 8 timer, mandager og torsdager fra 1800-1900
Innbetaling til kontonummer: 2291.16.04810
Påmelding er bindende og kvittering på innbetalt kursavgift må medbringes første kursdag.
Valpekurset er for alle som har anskaffet seg en valp som er fra 2-6 mnd. Det er i de første månedene i valpens liv at den er mest mottagelig for læring og opplever sine omgivelser lite truende. Derfor er det viktig å starte med sosialisering og miljøtrening tidligst mulig, i små porsjoner.

Kursets innhold kan lastes ned på hjemmesiden og påmelding skjer ved å sende mail til kurs@kongsberghundeklubb.net