Årsmøte 24.03.2020

Årsmøte i KHK 24. mars kl 19:00

Sted: Kongsberg Hundeklubb

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å undertegne protokollen
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsberetninger 2019
 7. Regnskap med revisjonsberetning 2019
 8. Innkomne saker:
  1. Søknad om tilskudd fra studieforbundet for kurs
  2. Betaling av treningsavgift i hallen
  3. Lys på øvre og nedre bane
  4. Lysbryter ved nedre bane
  5. Sak fra styret vedrørende treningsavgift

9. Budsjett 2020

10. Til valg:

 1. Leder (2 år)
 2. Aktivitetsansvarlig (2 år)
 3. Hytteansvarlig (2 år)
 4. Styremedlem (2 år)
 5. 2 varamedlemmer (1 år), 1. vara og 2. vara
 6. Utstillingsleder (2 år)
 7. Webansvarlig (2 år)
 8. Revisor (1 år)
 9. Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
 10. Valgkomité (leder og to medlemmer for 1 år)

VELKOMMEN!

Alle årsmøtepapirene ligger til fritt gjennomsyn på hundehytta fra 10.03.2020. Dersom medlemmer ønsker de tilsendt (elektronisk eller pr. post), vennligst gi beskjed til styret (styret@kongsberghundeklubb.net).  Husk å oppgi adresse / epost-adresse.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på: //www.facebook.com/kongsberghundeklubb/

Styret informerer:

På styremøtet avholdt den 14.01.2020, ble det bestemt at i forbindelse med dårlige treningsmuligheter på utebanene vil det være gratis for klubbens medlemmer å trene i hallen frem til årsmøtet (24. mars)?.

De som ikke er medlemmer må betale som vanlig via Vipps!

Styret

Godt nytt år

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til et nytt treningsår. For å trene i hallen betales en treningsavgift på kr 1 500 pr. medlem (kr 750 for familiemedlem/nr. 2 i husstand) innen 25. januar. I treningsavgiften ligger fri trening i de respektive gruppene, se egne tider på hjemmesiden. Minner også om egne retningslinjer som gjelder for bruk av hallen, se oppslag i hallen og på hjemmesiden.

Innbetaling av treningsavgift gjøres til klubbens kontonr. 2291.16.04810Kode til nøkkelboks gis ved fremleggelse av kvittering på betalt treningsavgift på epost til styret@kongsberghundeklubb.net. Koden vil bli skiftet etter 25. januar. 

Ønsker alle et aktivt treningsår 2019.

Styret

Valpekurs 8.Oktober Kongsberg Hundeklubb

Sted: Kongsberg, Buskerud – Kongsberg hundeklubbs hundehytte
Instruktør: Siri Kvammen Kolset
Pris: kr. 1500 for medlemmer/kr. 2000 for ikkemedlemmer
Påmeldingsfrist: De 2 første som betaler kursavgiften før kursstart.

Kurset går over 8 timer, mandag 08.10 (første kursdag – kun teori) og hver onsdag fra 1900-2000 i kursperioden.
Innbetaling til kontonummer: 2291.16.04810
Påmelding er bindende og kvittering på innbetalt kursavgift må medbringes første kursdag.

Valpekurset er for alle som har anskaffet seg en valp som er fra 2-6 mnd. Det er i de første månedene i valpens liv at den er mest mottagelig for læring og opplever sine omgivelser lite truende. Derfor er det viktig å starte med sosialisering og miljøtrening tidligst mulig, i små porsjoner.

Kursets innhold kan lastes ned på hjemmesiden Kongsberg hundeklubb.net og påmelding skjer ved å sende mail til kurs@kongsberghundeklubb.net