Styret informerer

Hei, alle sammen!

Helsemyndighetene har åpnet for at man kan trene i mindre grupper på maks 5 Personer såfremt man holder minst 2 meters avstand og ellers overholder regler og retningslinjer i forbindelse med smittevern. Treningsområdene til Kongsberg Hundeklubb  åpner for trening for de som ønsker dette, men følgende regler skal følges av alle: 

·         Det skal ikke utøves trening med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal treningen umiddelbart avbrytes.

·         Personer som er smittet av Korona, sitter i karantene, eller som har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand) skal ikke dra på trening.

·         Det er ikke tillatt med trening i grupper på mer enn 5 personer av gangen. Disse må påse at de holder minst 2 meters avstand til enhver tid.

·         Kun eget utstyr kan brukes. Hundeklubbens utstyr skal IKKE på noe tidspunkt benyttes. Det vil si at man ikke kan bruke klubbens agilityutstyr, LP- hinder/utstyr eller Rallyutstyr..

·         Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

·         Treningshallen oppfattes som ett område og det skal IKKE være mer enn maks 5 personer inne i hallen om gangen.

Det er viktig at alle forholder seg til disse og overholder regelen vedrørende antall, slik at vi som klubb kan opprettholde et treningstilbud. Brudd på regler vil medføre sanksjoner.

Gruppene bør legge ut info på sine egne FB sider om hvordan gruppene ser for seg å organiserer sine grupper og treninger  i henhold til retningslinjene gitt over.

Styret ønsker på ingen måte å bidra til at mennesker blir syke grunnet trening på vårt område og det er viktig at vi nå utviser forsiktighet og hindrer videre spredning av Korona. Vi ønsker å starte forsiktig slik at det skal være trygt for alle!

Det vil avholdes styremøte i klubben neste uke ( tirsdag) hvor vi i etterkant vil komme med mer info om hva vi ser for oss fremover ifht. Kurser, stevner med mer.  

Vi ønsker alle en fortsatt fin dag/uke i det flott vårværet vi har nå, hold dere friske og vis hensyn!

Ta bare kontakt ved event spørsmål uklarheter.

Mvh

For Styret

Jonny

NKK informerer

Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

KHK sitt styre vil komme tilbake med info så fort det kommer noe mer fra NKK. Ta bare kontakt ved eventuelle spørsmål.

All aktivitet er AVLYST!

All aktivitet i regi av Kongsberg Hundeklubb avlyses frem til NKK kommer med nye retningslinjer vedr organisert aktivitet. Vi velger å ikke stenge anlegget men henstiller til alle våre medlemmer å ta hensyn til FHI’s tiltak for å forhindre smitte.

ALL AKTIVITET PÅ ANLEGGET ER PÅ EGEN RISIKO!!!

Årsmøte 24.03.2020

Årsmøte i KHK 24. mars kl 19:00

Sted: Kongsberg Hundeklubb

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å undertegne protokollen
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsberetninger 2019
 7. Regnskap med revisjonsberetning 2019
 8. Innkomne saker:
  1. Søknad om tilskudd fra studieforbundet for kurs
  2. Betaling av treningsavgift i hallen
  3. Lys på øvre og nedre bane
  4. Lysbryter ved nedre bane
  5. Sak fra styret vedrørende treningsavgift

9. Budsjett 2020

10. Til valg:

 1. Leder (2 år)
 2. Aktivitetsansvarlig (2 år)
 3. Hytteansvarlig (2 år)
 4. Styremedlem (2 år)
 5. 2 varamedlemmer (1 år), 1. vara og 2. vara
 6. Utstillingsleder (2 år)
 7. Webansvarlig (2 år)
 8. Revisor (1 år)
 9. Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
 10. Valgkomité (leder og to medlemmer for 1 år)

VELKOMMEN!

Alle årsmøtepapirene ligger til fritt gjennomsyn på hundehytta fra 10.03.2020. Dersom medlemmer ønsker de tilsendt (elektronisk eller pr. post), vennligst gi beskjed til styret (styret@kongsberghundeklubb.net).  Husk å oppgi adresse / epost-adresse.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på: //www.facebook.com/kongsberghundeklubb/

Styret informerer:

På styremøtet avholdt den 14.01.2020, ble det bestemt at i forbindelse med dårlige treningsmuligheter på utebanene vil det være gratis for klubbens medlemmer å trene i hallen frem til årsmøtet (24. mars)?.

De som ikke er medlemmer må betale som vanlig via Vipps!

Styret