NKK informerer

Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

KHK sitt styre vil komme tilbake med info så fort det kommer noe mer fra NKK. Ta bare kontakt ved eventuelle spørsmål.