Viktig melding!

Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder i Oslo-området.

Styret i Kongsberg Hundeklubb har i kveld bestemt at all aktivitet på klubbens anlegg innstilles på ubestemt tid som følge av NKK og Mattilsynets anbefalinger (se vedlagte link). Det betyr at helgens konkurranse i kreativ lydighet er avlyst, søndagscafeen er avlyst, all gruppetrening er innstilt og pågående kurs er utsatt. All ferdsel og trening av hund på området skjer på eget ansvar og vi ber om at retningslinjene fra Mattilsynet følges.

Vi vil fortløpende oppdatere informasjonen så snart vi vet mer.

Se artikkel på Norsk Kennel Klubs nettsider her: https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-i-oslo-omradet-article159244-985.html

Artikkelen oppdateres fortløpende.

Mattilsynet anbefaler i sin uttalelse – ut fra dagens situasjon – at ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.

Mattilsynet håper videre å ha mer informasjon innen fredag denne uken. Følg med på deres nettsider.