Kalender

Leie av hytta

Vi leier ut til hundeaktiviteter, ikke fester eller andre selskap.
Klikk her for å se villkår og priser!
Kontaktinfo: hytteutleie@kongsberghundeklubb.net.

NB! Denne kalenderen gjelder aktiviteter utover vanlige treningskvelder.
De som låner eller leier, har tilgang til hytta og området. Se egen side for leie av hallen.
Gruppene må også melde ifra hvis de skal bruke hytta til kurs o.l. på sine treningskvelder.

2019:

Januar: Februar:
17. Styremøte 21. Styremøte
Mars: April:
11. Veiforeningen
19. Årsmøte kl 19
20. Grunneierforeningen
22.-24. Norsk Lapphund klubb
29.-31. Lydighetsnorge
2. Styremøte
8. Instruktører
4. Møte bruksgruppa
24. NKK region Buskerud
Mai: Juni:
4.-5. Lydighetskurs
Juli: August:
30. LP, Rekrutt og Talent-samling
September: Oktober:
1.  LP – Samling Rekrutt og talenttropp
8. Stevne kreativ lydighet
13.-15. NKK region Buskerud
November: Desember: