Kalender

Leie av hytta

Vi leier ut til hundeaktiviteter, ikke fester eller andre selskap.
Klikk her for å se villkår og priser!
Kontaktinfo: hytteutleie@kongsberghundeklubb.net.

NB! Denne kalenderen gjelder aktiviteter utover vanlige treningskvelder.
De som låner eller leier, har tilgang til hytta og området. Se egen side for leie av hallen.
Gruppene må også melde ifra hvis de skal bruke hytta til kurs o.l. på sine treningskvelder.

2019:

Januar: Februar:
17. Styremøte 21. Styremøte
Mars: April:
11. Veiforeningen
19. Årsmøte kl 19
20. Grunneierforeningen
22.-24. Norsk Lapphund klubb
29.-31. Lydighetsnorge
2. Styremøte
8. Instruktører
4. Møte bruksgruppa29. utvidet styremøte med gruppene kl 1900

 

28. Søndagskafe kl 11.00 – 14.00

 Mai: Juni:

4.-5. Lydighetskurs

5. Søndagskafe kl 11.00 – 14.00

20. Dugnad kl 18.00

21. Årsmøte veiforeningen kl 1800

25. Buskerud Elghundklubb

18. Aktivitetsgruppa – sommeravslutning 18-21

22. LP-stevne

23. LP-stevne

30. Brukslydighetskurs.

Juli: August:
  30. LP, Rekrutt og Talent-samling
September: Oktober:
1.  LP – Samling Rekrutt og talenttropp
8. Stevne kreativ lydighet
13.-15. NKK region Buskerud

5. DogPoint kl 10-12

11. – 13. Asker hundeklubb

November: Desember:
  10. Aktivitetsgruppa kl 18-22
31. Vigdis

2020

Januar Februar
  28 Norsk Lapphund klubb
Mars April

1 Norsk Lapphund klubb

21. Lydighetsnorge.no

 
Mai Juni
1-5 Bruksgruppa (kurs)

23. Buskerud Elghundklubb

 
 
Juli August
   
September Oktober
   
November Desember