Styret

STYRET 2017:

Leder  Jonny Dahl
Nestleder Geir Brandtzæg
Styremedlem Inger Lise Kristiansen
Sekretær Rita Ellefsen
Økonomileder
Aktivitetsleder Kirsti Saltnes
Hytteansvarlig Magdalena Wood
Varamedlem Mari Rolfsrud
Varamedlem Elin Urdalen

Andre:Webmaster

 

Cecilie Andersen

 

Årsberetninger og referat fra årsmøter:
Hvis du er interessert i å se årsmøtepapirer eller referat fra årsmøter kan du sende epost til styret@kongsberghundeklubb.net.

OBS! Dette er forbeholdt klubbens medlemmer.