Styret

STYRET 2019:

Leder  Jonny Dahl
Nestleder Geir Brandtzæg
Styremedlem Heidi Brudevoll
Sekretær Elin Urdalen
Økonomileder Linn Beathe Iversen
Aktivitetsleder Kirsti Saltnes
Hytteansvarlig Magdalena Wood
1. Varamedlem Marit Mørk
2. Varamedlem Rita Kalås Ellefsen

 

Andre:

Utstillingsleder

Webansvarlig

 

 

Lise Brandtzæg

Berit Kirkaune

 


Årsberetninger og referat fra årsmøter:

Hvis du er interessert i å se årsmøtepapirer eller referat fra årsmøter kan du sende epost til styret@kongsberghundeklubb.net.

OBS! Dette er forbeholdt klubbens medlemmer.