KHK Årsmøte 24. mars kl 19.00 – Dokumenter

Årsmøte på Teams

Registrering fra Kl. 18.45 – Møtestart Kl. 19.00

KHK Årsmøte 24. mars kl 19.00

Styret informerer om at årsmøtet for 2020 avholdes onsdag 24. mars kl 19.00.

Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøte, samt forslag til kandidater til styret, er 25. februar 2021.

Verv som er på valg:
Leder (2 år)
3 styremedlemmer (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)
Utstillingsleder (2 år)
Økonomiansvarlig (2 år)
Webansvarlig (2 år)
Revisor (1 år)
Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
Valgkomitee (leder og 2 medlemmer for 1 år)

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen: benteandr88@gmail.com.

Saker til årsmøte sendes: styret@kongsberghundeklubb.net.

NKKs Representantskapsmøte 2020 utsettes til 2021

Informasjon til klubber, forbund og regioner, 19.11.2020 kl 13:00

NKKs Hovedstyre beklager å måtte meddele at vi, på bakgrunn av smitteøkning og stadige skjerpelser av smitteverntiltak, ser oss nødt til å utsette NKKs Representantskapsmøte 2020 til 2021.

Vi anerkjenner at hele organisasjonen har behov for å komme sammen etter en vanskelig tid. Vi anser dessverre ikke at dette kan gjennomføres på en forsvarlig og god måte slik situasjonen er nå.

Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte var planlagt gjennomført med delegat-representasjon på Teams. Teknisk produksjon av møtet, var planlagt gjennomført fra lokasjoner ved Quality Airport Hotel Gardermoen i Ullensaker kommune lørdag 28. november 2020.

For å kunne gi delegatene god informasjon, og – aller viktigst – gode verktøy for å utøve sine rettigheter på en sikker og god måte, krever også et digitalt arrangement at et visst antall mennesker samles. Den tekniske produksjonen inneholder koordinerende nøkkelroller som RS-ordførere, representanter fra Hovedstyret og administrasjonen, kameraførere, og ansvarlige for digital stemmesystem og talelistesystem. Produksjonen består av et begrenset antall personer, som vi frem til de siste dagene var trygge på at vi kunne samle.

Med den økende smittetrenden vi har sett i flere uker, er det kommet stadig nye og strengere smitteverntiltak, både nasjonalt og lokalt. Blant annet har Oslo, og tilgrensende kommuner innført forsterkede smitteverntiltak de siste ukene og dagene. I går, 18. november, fikk Hovedstyret meldingen om at Ullensaker kommune stenger for arrangementer, og at hotellet der teknisk produksjon skulle gjennomføres har fått forbud mot å gjennomføre innendørs arrangementer fra 19. november. Flere kommuner vurderer det samme, og situasjonsbildet 1-2 uker frem i tid er uoversiktlig.

Det som derimot er sikkert er at vi stadig oppfordres til å ikke reise, og til å begrense antall nærkontakter. Til å sammen gjøre det vi kan for å begrense smittespredningen. Med dette som bakgrunn ser ikke Hovedstyret det som forsvarlig å samle de rundt 10 personene som må til for å trygge teknisk produksjon av Representantskapsmøtet.

Både i NKKs medlemsklubber, -forbund og regioner, i Hovedstyret og i administrasjonen har vi forberedt oss på debatter og diskusjoner, informasjon og spørsmål, endringsforslag og retningsgivende vedtak. Vi hadde sett frem til å sette felles retning for fremtiden i et felles Representantskapsmøte. Derfor beklager vi sterkt at vi ikke kan gjennomføre dette nå. Og forsikrer om at Hovedstyret har som målsetting å gjennomføre RS2020 så snart dette er praktisk mulig.

Hovedstyret vil holde nytt ekstraordinært HS-møte tirsdag neste uke, og vil i etterkant av dette komme med mer informasjon om veien videre frem mot det utsatte RS2020. Vi ber om forståelse for at ikke alle spørsmål dere måtte ha rundt følgene av utsettelsen kan besvares umiddelbart, og forsikrer om at vi jobber for å finne gode løsninger og gi dere god informasjon om prosessene fremover.

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

Styret informerer

Hei, alle sammen!

Helsemyndighetene har åpnet for at man kan trene i mindre grupper på maks 5 Personer såfremt man holder minst 2 meters avstand og ellers overholder regler og retningslinjer i forbindelse med smittevern. Treningsområdene til Kongsberg Hundeklubb  åpner for trening for de som ønsker dette, men følgende regler skal følges av alle: 

·         Det skal ikke utøves trening med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal treningen umiddelbart avbrytes.

·         Personer som er smittet av Korona, sitter i karantene, eller som har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand) skal ikke dra på trening.

·         Det er ikke tillatt med trening i grupper på mer enn 5 personer av gangen. Disse må påse at de holder minst 2 meters avstand til enhver tid.

·         Kun eget utstyr kan brukes. Hundeklubbens utstyr skal IKKE på noe tidspunkt benyttes. Det vil si at man ikke kan bruke klubbens agilityutstyr, LP- hinder/utstyr eller Rallyutstyr..

·         Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

·         Treningshallen oppfattes som ett område og det skal IKKE være mer enn maks 5 personer inne i hallen om gangen.

Det er viktig at alle forholder seg til disse og overholder regelen vedrørende antall, slik at vi som klubb kan opprettholde et treningstilbud. Brudd på regler vil medføre sanksjoner.

Gruppene bør legge ut info på sine egne FB sider om hvordan gruppene ser for seg å organiserer sine grupper og treninger  i henhold til retningslinjene gitt over.

Styret ønsker på ingen måte å bidra til at mennesker blir syke grunnet trening på vårt område og det er viktig at vi nå utviser forsiktighet og hindrer videre spredning av Korona. Vi ønsker å starte forsiktig slik at det skal være trygt for alle!

Det vil avholdes styremøte i klubben neste uke ( tirsdag) hvor vi i etterkant vil komme med mer info om hva vi ser for oss fremover ifht. Kurser, stevner med mer.  

Vi ønsker alle en fortsatt fin dag/uke i det flott vårværet vi har nå, hold dere friske og vis hensyn!

Ta bare kontakt ved event spørsmål uklarheter.

Mvh

For Styret

Jonny

NKK informerer

Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

KHK sitt styre vil komme tilbake med info så fort det kommer noe mer fra NKK. Ta bare kontakt ved eventuelle spørsmål.

All aktivitet er AVLYST!

All aktivitet i regi av Kongsberg Hundeklubb avlyses frem til NKK kommer med nye retningslinjer vedr organisert aktivitet. Vi velger å ikke stenge anlegget men henstiller til alle våre medlemmer å ta hensyn til FHI’s tiltak for å forhindre smitte.

ALL AKTIVITET PÅ ANLEGGET ER PÅ EGEN RISIKO!!!