NKK informerer

Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

KHK sitt styre vil komme tilbake med info så fort det kommer noe mer fra NKK. Ta bare kontakt ved eventuelle spørsmål.

All aktivitet er AVLYST!

All aktivitet i regi av Kongsberg Hundeklubb avlyses frem til NKK kommer med nye retningslinjer vedr organisert aktivitet. Vi velger å ikke stenge anlegget men henstiller til alle våre medlemmer å ta hensyn til FHI’s tiltak for å forhindre smitte.

ALL AKTIVITET PÅ ANLEGGET ER PÅ EGEN RISIKO!!!

Årsmøte 24.03.2020

Årsmøte i KHK 24. mars kl 19:00

Sted: Kongsberg Hundeklubb

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å undertegne protokollen
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsberetninger 2019
 7. Regnskap med revisjonsberetning 2019
 8. Innkomne saker:
  1. Søknad om tilskudd fra studieforbundet for kurs
  2. Betaling av treningsavgift i hallen
  3. Lys på øvre og nedre bane
  4. Lysbryter ved nedre bane
  5. Sak fra styret vedrørende treningsavgift

9. Budsjett 2020

10. Til valg:

 1. Leder (2 år)
 2. Aktivitetsansvarlig (2 år)
 3. Hytteansvarlig (2 år)
 4. Styremedlem (2 år)
 5. 2 varamedlemmer (1 år), 1. vara og 2. vara
 6. Utstillingsleder (2 år)
 7. Webansvarlig (2 år)
 8. Revisor (1 år)
 9. Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
 10. Valgkomité (leder og to medlemmer for 1 år)

VELKOMMEN!

Alle årsmøtepapirene ligger til fritt gjennomsyn på hundehytta fra 10.03.2020. Dersom medlemmer ønsker de tilsendt (elektronisk eller pr. post), vennligst gi beskjed til styret (styret@kongsberghundeklubb.net).  Husk å oppgi adresse / epost-adresse.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig på: //www.facebook.com/kongsberghundeklubb/

Styret informerer:

På styremøtet avholdt den 14.01.2020, ble det bestemt at i forbindelse med dårlige treningsmuligheter på utebanene vil det være gratis for klubbens medlemmer å trene i hallen frem til årsmøtet (24. mars)😊.

De som ikke er medlemmer må betale som vanlig via Vipps!

Styret

Årsmøte 18.03.2019 kl. 19:00

ÅRSMØTE 19.03.2019 kl. 19:00

Sted: Kongsberg Hundeklubb

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å undertegne årsmøtereferatet
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsberetninger 2018
 7. Regnskap med revisorberetning 2018
 8. Lov-mal NKK
 9. Innkomne saker:
 10. Tilgang til hytte, hall og område som betalende medlem av klubben; med styrets innstilling

     10. Budsjett 2019

     11. Til valg:

 1. Nestleder (2 år)
 2. Økonomiansvarlig (2 år)
 3. Sekretær (2 år)
 4. 2 varamedlemmer (1 år), 1. vara og 2. vara
 5. Utstillingsleder (2 år)
 6. Webansvarlig (1 år)
 7. Revisor (1 år)
 8. Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
 9. Valgkomité (leder og to medlemmer for 1 år)

VELKOMMEN!