Treningsavgift for innendørshall 2024

Styret i Kongsberg Hundeklubb har vedtatt at treningsavgiften for hallen skal gjelde per kalenderår. Dette vil tre i kraft fra 2024. Årsavgiften er på kr. 1500,-.


Avgiften vil kreves inn på vipps i løpet av januar. De som allerede har betalt avgift i 2023 vil kreves for resterende måneder for å dekke hele 2024.


Det vil fortsatt være mulig å betale månedlig, kr. 125,-, for de som ønsker dette.