Treningshallen

Vi har nå fått opp vår egen ventilerte treningshall på 32×15 meter med kunstgress. Dette er noe klubben har hatt planer om i veldig mange år og vi forventer nå en bra oppsving i aktiviteter også i vinterhalvåret.

På utvidet styremøte høsten 2016 (hvor alle gruppene var representert), ble det besluttet å innføre en treningsavgift på kr 1 500 pr. år (kr 750 for familiemedlemmer). Etter 1. september betales kr 750. I treningsavgiften ligger fri trening i de respektive gruppene, se egne tider på hjemmesiden. Alle som betaler treningsavgift vil få kode til nøkkelsafe, hvor det er fritt frem og trene i ledige tider og i gruppene.

Innbetaling av treningsavgift gjøres til klubbens bankkontonr. 2291.16.04810. Det vil også bli lagt til rette for en avtalebasert månedlige innbetaling på kr 125 pr. mnd. Dagpass kr 100, som betales via Vipps. Ved innbetaling for andre vennligst oppgi hvem treningsavgiften gjelder for.