Kalender

Leie av hytta

Vi leier ut til hundeaktiviteter, ikke fester eller andre selskap.

Vilkår og priser finner du her: UTLEIE KHK
Kontaktinfo: hytteutleie@kongsberghundeklubb.net.

NB! Denne kalenderen gjelder aktiviteter utover vanlige treningskvelder.
De som låner eller leier, har tilgang til hytta og området. Se egen side for leie av hallen.
Gruppene må også melde ifra hvis de skal bruke hytta til kurs o.l. på sine treningskvelder.

Utleie:

Måned/År2023
Januar
Februar11. Innsatsfest
Mars4.-5. Rallylydighet – hele området
20. Årsmøte kl 19.00
April1.-2. Brukskurs
29.-30. Brukskurs
Mai
Juni11. Rallylydighets stevne
17- 18. P stevne
Juli
August
September2. – 3. NM LYdighet
Oktober
November
Desember