Om oss

Kongsberg hundeklubb ble etablert i 1945.

Klubben arrangerer stevner i forskjellige grener innen hundesport samt eksteriørutstilling.

Under finner du lovene som gjelder for Kongsberg Hundeklubb:
Formålsparagraf:
Klubbens formål er innen sitt distrikt å øke interessen for og kunnskapen om hunder og riktig behandling av hunder. Klubben skal spre opplysning om hundeeierens plikter og ansvar, og prøve å fremme den sosiale siden innenfor de aktiviteter klubben tilbyr.
Kongsberg hundeklubb er samarbeidende klubb til NKK.

Ønsker du å bli medlem i Kongsberg hundeklubb?
Kontingenter:
* Hovedmedlem: kr 300
* Familiemedlem: kr 100
* Æresmedlem: kr 0
* Grunnkontingent til NKK: Alle (unntatt Familiemedlem) kr 234.-
Alle som betaler Grunnkontingent får bladet Hundesport digitalt, generelle medlemsrettigheter, samt tilgang til DogWeb. DogWeb er NKK`s informasjonsdatabase over samtlige registrerte hunder.

Generelt:

Den enkleste måten å melde seg inn i KHK er gjennom medlemsidene til NKK. Meld deg inn her: Bli medlem av Kongsberg Hundeklubb. Har du spørsmål? Send e-post til styret@kongsberghundeklubb.net.
Ved innmelding etter 1. september kreves halv kontingent, både fra KHK og NKK. Klubbkontingent samt grunnkontingent, kreves inn direkte fra NKK.

Som medlem får du mulighet til å benytte deg av klubbens fasiliteter og å være med på treninger, ikke minst får du mulighet til å være med i et aktivt miljø med hund. 

Om medlemskap:

Enhver som ønsker det kan tegne medlemskap i KHK via «Min Side» på NKK.no.

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKs til enhver tid gjeldene disiplinærbestemmelser.

Medlemmer er forpliktet til å støtte KHK og NKKs virksomhet samt å følge KHK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKk eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk

Adgang til klubbens område:

Tilgang til bruk av klubbhytta, utstyret i garasjen og tilhørende områder som eies av KHK er KUN for klubbens medlemmer. ALL ORGANISERT AKTIVITET på klubbens område må avklares med styret og få sin godkjenning. Trening på klubbens område må ligge under den trening vi ellers tilbyr i gruppene.

Ungdomsgruppa:

Ungdomsgruppa i KHK ligger nede for øyeblikket, men vi starer opp igjen hvis vi får flere unge medlemmer. Ønsker flere medlemmer fra 10 år og oppover. Du trenger ikke nødvendigvis å ha hund selv. Spørsmål kan rettes til: leder@kongsberghundeklubb.net.