Hvordan bli medlem?

Ønsker du å bli medlem i Kongsberg hundeklubb?
Enklest innmelding er via NKK sine sider ved å trykke på bli medlem. 
Den enkleste måten å melde seg inn i KHK er gjennom medlemsidene til NKK.

Har du spørsmål? Send e-post til styret@kongsberghundeklubb.net.

Ved innmelding etter 1. september betales det halv kontingent til KHK. Klubbkontingent samt grunnkontingent, kreves inn direkte fra NKK.

Kontingenter:
Hovedmedlem kr 300.
Familiemedlem kr 100.
Æresmedlem kr 0.

Grunnkontigent til NKK er for 2023 kr 313,-  (unntatt familiemedlem).

Alle som betaler Grunnkontingent får bladet Hundesport digitalt, generelle medlemsrettigheter, samt tilgang til DogWeb. DogWeb er NKK`s informasjonsdatabase over samtlige registrerte hunder.