Dugnader

KHK har mange arrangement i løpet av året hvor behovet for dugnadshjelp er stort. Alle medlemmer oppfordres til å stille på dugnad slik at arrangementet blir gjennomført på en smidig og profesjonell måte som hundeklubben vår er kjent for.

Ta kontakt med ansvarlig eller styret for å melde deg til oppdrag. Takk for hjelpen!