Treningshallen

Vi har vår egen ventilerte treningshall på 32×15 meter med kunstgress. For mer informasjon, se under: 

 

Angående Treningsavgift:

På utvidet styremøte høsten 2016 (hvor alle gruppene var representert), ble det besluttet å innføre en treningsavgift på kr 1 500 pr. år (kr 750 for familiemedlemmer).  I treningsavgiften ligger fri trening i de respektive gruppene, se egne tider på hjemmesiden. Alle som betaler treningsavgift vil få tilgang til hallen via nøkkelbrikke og kan fritt trene i ledige tider og i gruppene i ett år fra innbetalt avgift.

Det må betales et depositum på kr 150 for en nøkkelbrikke.

Innbetaling av treningsavgift og depositum for nøkkelbrikke gjøres til klubbens bankkontonr. 2291.16.04810.

Ved innbetaling for andre vennligst oppgi hvem treningsavgiften gjelder for.

Ifm nytt låssystem et det montert smekk-lås på garasjedøren nede ved hallen. Nøkkelboksene merket «hall» og «bom» er fjernet. Isteden vil nøkkelen til bommen nå befinne seg på innsiden av garasjen (må bruke nøkkelbrikken for å låse seg inn og hente nøkkelen). 

HUSK: Heng nøkkelen tilbake i garasjen slik at neste mann også kan komme inn på området for å trene.