Treningshallen

Vi har vår egen ventilerte treningshall på 32×15 meter med kunstgress. For mer informasjon, se under: 

 

Angående Treningsavgift:

På utvidet styremøte høsten 2016 (hvor alle gruppene var representert), ble det besluttet å innføre en treningsavgift på kr 1 500 pr. år (kr 750 for familiemedlemmer).  I treningsavgiften ligger fri trening i de respektive gruppene, se egne tider på hjemmesiden. Alle som betaler treningsavgift vil få tilgang til hallen via nøkkelbrikke og kan fritt trene i ledige tider og i gruppene i ett år fra innbetalt avgift.

Innbetaling av treningsavgift gjøres til klubbens bankkontonr. 2291.16.04810.

Ved innbetaling for andre vennligst oppgi hvem treningsavgiften gjelder for.

 

Ifm nytt låssystem et det montert smekk-lås på garasjedøren nede ved hallen. Nøkkelboksene merket «hall» og «bom» er fjernet. Isteden vil nøkkelen til bommen nå befinne seg på innsiden av garasjen (må bruke nøkkelbrikken for å låse seg inn og hente nøkkelen). 

HUSK: heng nøkkelen tilbake i garasjen slik at neste mann også kan komme inn på området for å trene.