Båndtvang i Kongsberg

Ordinær båndtvang i perioden 1. april – 20. august.

Forskriften bestemmer at det i praksis er båndtvang året rundt i boligområder og i beiteområder for husdyr i hele kommunen. Det er også båndtvang i samtlige lysløyper i kommunen og på handleområder, parker, kirkegårder og grav- og urnelunder, i anlegg for leik og idrett, sport eller rekreasjon. Det er ikke anledning til å ta med hund inn på skole- og barnehage i ordinær skole- og barnehagetid med mindre det er førerhund i arbeid.

Ekstraordinær båndtvang

I ekstraordinære tilfeller kan rådmannen i Kongsberg ved viltforvaltningen utstede ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt. Dette skjer når det er mye snø og vanskelige beiteforhold for 

Hele forskriften kan lese på Lovdata