Årsmøte 20. mars kl 19.00

Dato for årsmøtet er satt til 20. mars kl 19.00 på Hundehytta. Sett av datoen!!

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet:

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato 20. februar.

Forslag til kandidater til valgene:

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato 20. februar.

Verv på valg:

LederIkke på Valg
NestlederPå valg 2 år
Sekretær:På valg 2 år
  
Styremedlem – med ansvar for betaling av fakturaer etcIkke på valg
Styremedlem – med ansvar for kurs og aktiviteter i klubbenIkke på valg  
StyremedlemPå valg 2 år
Styremedlem HytteansvarligIkke på Valg
varamedlemPå Valg 1 år
varamedlemPå Valg 1 år
  
RevisorPå Valg 1 år
Avdelingsrepresentant NKKPå Valg 1 år
UtstillingslederPå Valg 1 år
WebansvarligPå Valg 1 år
  
Valgkomite 
LederPå Valg 1 år
MedlemPå Valg 1 år
MedlemPå Valg 1 år