Trixekurs 25. – 26. juni – Avlyst

Vi beklager å måtte avlyste dette kurset da interessen var for liten!

Vi er så heldige å få Marianne Methi til å holde kurs for oss siste helgen i juni. Marianne og Vega kjenner vi fra Norske Talenter og Annie på Folketeateret der flere av hennes hunder har hatt rollen som Sandy. De har en lang merittliste å vise til og i år tok de seieren hjem fra Crufts i kreativ lydighet. Mer kan leses om deres bragder her https://www.bissevov.no/

Det er ingen tvil om at Marianne kan sine saker så på dette kurset forventes det trix og moro hele helgen. Dette kurset passer for alle og er en ypperlig måte å skape et godt samarbeid mellom hund og fører på, uansett hundesport eller bare for moro.

Kurset holdes på vårt eget klubbområde og er begrenset til 8 deltakere og 3 observatørplasser

Påmelding

Båndtvang 1. april til 20. august

Politiet: – Husk reglene om båndtvang

Politiet i Kongsberg minner alle hundeeiere om å følge reglene om båndtvang. De får til stadighet tilbakemeldinger fra publikum om at mange hundeeiere lar hunden gå løs. – Enkelte er for slepphendte, og noen tror at man kan kjøre noen kilometer inn i skogen og slippe hunden der, men slik er det ikke, sier Anne Aasheim i Kongsberg-politiet.

De nasjonale båndtvangsreglene gjelder fra 1. april til 20. august, og gjelder for alle hunder, uansett rase.

Årsaken til regelen er at dyrelivet er ekstra sårbart i båndtvangperioden da det er yngle- og hekketid. I Kongsberg er det båndtvang hele året i etablerte boligområder, på handleområder, parker, kirkegårder og grav- og urnelunder, i anlegg for leik og idrett, sport eller rekreasjon.

Det er også båndtvang i alle lysløyper i kommunen hele året.

Valpekurs mai 2022

Velkommen til valpekurs

Valpekurs passer for deg som vil ha en familiehund og for deg som vil drive med en form for hundesport. Kurset bygger på positiv innlæring med grenser som er enkle å forstå, både for hund og fører. Vårt mål er at du og valpen skal ha det moro sammen! Vi har fokus på at dere får et godt samarbeid. Valpekurset passer for valper i alle størrelser og av alle raser/blandinger, i alderen 12 uker til ca 6 måneder.

https://www.deltager.no/event/valpekurs_28032022#init

NKK region Buskerud inviterer til web foredrag 7 mars kl 18.30 med Rune Bjerkelund.

Rune sitter i KG LP, er FCI representant og erfaren lydighets dommer. Rune vil informere om de nye reglene i lydighet, så her har du en gylden mulighet til å få kompetanse rett hjem i stua.

Det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis.

Pris kr 100 Vippses til 99299393 Linda Stensrud (leder i NKK region Buskerud)Påmelding på mail til linda_stensrud@msn.com innen 5 mars. 

Link til fb arrangementet https://www.facebook.com/events/1158017301621095?active_tab=about

Med vennlig hilsenLinda Stensrud

LederNKK region Buskerud

Årsmøte 31. mars 2022

Årsmøte Kongsberg hundeklubb:

Torsdag  31 mars Kl 19.00 på hundehytta (sted  med forbehold om smitteverntiltak)

Alle årsmøtepapirene ligger til fritt gjennomsyn på hundehytta fra 17.03.2022. Dersom medlemmer ønsker de tilsendt (elektronisk eller pr. post), vennligst gi beskjed til styret (styret@kongsberghundeklubb.net).  Husk å oppgi adresse / epost-adresse

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen torsdag 3 mars. styret@kongsberghundeklubb.net

Forslag til kandidater på valg sendes valgkomiteen innen 3 mars,

Verv som er på valg:

Nestleder (for 2 år)

Styremedlem/sekretær (2år)

1 styremedlemmer (2 år)

Utstillingsleder (2år)

2 varamedlemmer ( 1 år)

Webansvarlig (1 år)

Leder av valgkomité (1 år)

2 medlemmer i valgkomité (1 år)

Revisor (1 år)

Avd.rep. NKK-region Buskerud (1 år)

Forslag til valgkomiteen sendes:

Toril Tveito: nufseriet@interflora.no eller Lise Brandtzæg: lise.brandtzag@insider.no

 

Mvh

Jonny Dahl (leder)

 

 
 
 

 

 

Gratulerer!

Geir og Chacco! Kongsberg Hundeklubb er stolte og glade for at vår eminente ekvipasje igjen er tatt ut til Landslagstroppen i Lydighet! Det er ikke første gang Geir Brandtzæg er med i troppen, men denne gangen med Chacco som er en meget god arvtaker etter Nero. Vi ønsker dem lykke til med treninger, samlinger, stevner og for håpentligvis flere mesterskap i 2022!

Flere uttak er gjort i år, både til Talenttropp og til Rekrutttropp i lydighet! Kongsberg Hundeklubb settes virkelig på lydighetskartet med disse strålende ekvipasjer! Vi er heldige i klubben som har så dyktige medlemmer. De bidrar med kunnskap, motivasjon, treningsvilje, iver og glede inn i gruppa hvor vi andre drar særdeles god nytte av deres erfaringer. Vi ønsker dem lykke til med treninger, samlinger og stevner i 2022! Slå svenskene i landskampen!

Eva og Leo – Talenttroppen
Siri og Schera – Rekruttroppen
Geir og Ginnie – Rekruttroppen

Båndtvang i Kongsberg

Ordinær båndtvang i perioden 1. april – 20. august.

Forskriften bestemmer at det i praksis er båndtvang året rundt i boligområder og i beiteområder for husdyr i hele kommunen. Det er også båndtvang i samtlige lysløyper i kommunen og på handleområder, parker, kirkegårder og grav- og urnelunder, i anlegg for leik og idrett, sport eller rekreasjon. Det er ikke anledning til å ta med hund inn på skole- og barnehage i ordinær skole- og barnehagetid med mindre det er førerhund i arbeid.

Ekstraordinær båndtvang

I ekstraordinære tilfeller kan rådmannen i Kongsberg ved viltforvaltningen utstede ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt. Dette skjer når det er mye snø og vanskelige beiteforhold for 

Hele forskriften kan lese på Lovdata

Nytt låssystem – Adgang til hytte, garasje og hall

Da er det nye låssystemet oppe og går, klart for registrering av brikker

Ifm nytt låssystem et det montert smekk-lås på garasjedøren nede ved hallen. Nøkkelboksene merket «hall» og «bom» er fjernet. Isteden vil nøkkelen til bommen nå befinne seg på innsiden av garasjen (må bruke nøkkelbrikken for å låse seg inn og hente nøkkelen). 

HUSK: heng nøkkelen tilbake i garasjen slik at neste mann også kan komme inn på området for å trene.

Magdalena

Informasjon om nytt låssystem
Styret fikk i oppdrag fra Årsmøte 19.03.2019, å jobbe frem en ny
teknisk løsning for adgang til klubbens hytte, garasje, hall og bom.
Fra årsmøte refereres følgende innstilling som ble vedtatt:
«Under forutsetning av at reglene overholdes, kan styret se det
hensiktsmessig at medlemmene får adgang til garasje og bom. Da via kodelåser der
medlemmene får koden ved å sende en e-post til styret.
Styrets innstilling vedtatt med 18 mot 6 stemmer med følgende tilføyelse: Styret
jobber videre med tekniske løsninger som gir medlemmene mulighet for tilgang på
hytta.»


Styret har innhentet tilbud om ny elektronisk løsning som vil gi medlemmer av
Kongsberg hundeklubb adgang til klubbens hytte, garasje eller hall via egne
nøkkelbrikker. Styret har den 26.04.2021 godkjent tilbudet og systemet blir installert i
uke 32.
Låssystemmet heter Salto KS og er elektronisk over internett. Adgangskortet vil være
en nøkkelbrikke. Nøkkelbrikkene vil være personlige da de er sporbare. Dette vil
håndteres i tråd med personvernforordningen (GDPR).
Det vil bli innført et depositum på kr 150 pr nøkkelbrikke, som betales via Vipps nr.
684785 eller på klubbens konto (kontonr. 2291.16.04810).
Nøkkelbrikken er personlig, dvs at du selv er ansvarlig for brikken. Dersom
brikken mistes, vil den ikke bli erstattet. Ved ev. misbruk vil man miste
tilgangen. Ved tap av nøkkelbrikken skal det gis beskjed til styret snarest.
I forbindelse med utstedelse av nøkkelbrikken skal alle signere et eget skjema.
Adgang til hytta, garasjen og hallen vil være mellom kl 07:00 og kl 23:00 alle dager.
For de som betaler treningsavgift gis det adgang til hallen, i tråd med det som ble
bestemt av Årsmøte 24.03.2021. Det vises til egen protokoll fra Årsmøte.

Treningsavgiften er i tillegg til brikken for de som ønsker å trene i hallen.


Styret i Kongsberg hundeklubb, juni 2021

Henstiller om at flest mulig betaler depositum på kr 150 og/eller treningsavgift på kr 1 500 pr. år til klubbens konto (kontonr. 2291.16.04810) på forhånd. Ift treningsavgift er det anledning til å legge inn avtalegiro på kr 125 pr. mnd.

Kode til nøkkelboksene endres i neste uke og gjøres kjent for de som får nøkkelbrikke. Jeg vil i første omgang, være tilstede på hytta onsdag 11. august fra kl 19. Jeg opplevde litt start vansker nå i dag med å få lagt inn kodebrikkene ift. oppkobling… Avventer derfor med flere datoer og klokkeslett.

Magdalena

KHK Årsmøte 24. mars kl 19.00 – Dokumenter

Årsmøte på Teams

Registrering fra Kl. 18.45 – Møtestart Kl. 19.00