Båndtvang i Kongsberg

Ordinær båndtvang i perioden 1. april – 20. august.

Forskriften bestemmer at det i praksis er båndtvang året rundt i boligområder og i beiteområder for husdyr i hele kommunen. Det er også båndtvang i samtlige lysløyper i kommunen og på handleområder, parker, kirkegårder og grav- og urnelunder, i anlegg for leik og idrett, sport eller rekreasjon. Det er ikke anledning til å ta med hund inn på skole- og barnehage i ordinær skole- og barnehagetid med mindre det er førerhund i arbeid.

Ekstraordinær båndtvang

I ekstraordinære tilfeller kan rådmannen i Kongsberg ved viltforvaltningen utstede ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt. Dette skjer når det er mye snø og vanskelige beiteforhold for 

Hele forskriften kan lese på Lovdata

Nytt låssystem – Adgang til hytte, garasje og hall

Da er det nye låssystemet oppe og går, klart for registrering av brikker

Ifm nytt låssystem et det montert smekk-lås på garasjedøren nede ved hallen. Nøkkelboksene merket «hall» og «bom» er fjernet. Isteden vil nøkkelen til bommen nå befinne seg på innsiden av garasjen (må bruke nøkkelbrikken for å låse seg inn og hente nøkkelen). 

HUSK: heng nøkkelen tilbake i garasjen slik at neste mann også kan komme inn på området for å trene.

Magdalena

Informasjon om nytt låssystem
Styret fikk i oppdrag fra Årsmøte 19.03.2019, å jobbe frem en ny
teknisk løsning for adgang til klubbens hytte, garasje, hall og bom.
Fra årsmøte refereres følgende innstilling som ble vedtatt:
«Under forutsetning av at reglene overholdes, kan styret se det
hensiktsmessig at medlemmene får adgang til garasje og bom. Da via kodelåser der
medlemmene får koden ved å sende en e-post til styret.
Styrets innstilling vedtatt med 18 mot 6 stemmer med følgende tilføyelse: Styret
jobber videre med tekniske løsninger som gir medlemmene mulighet for tilgang på
hytta.»


Styret har innhentet tilbud om ny elektronisk løsning som vil gi medlemmer av
Kongsberg hundeklubb adgang til klubbens hytte, garasje eller hall via egne
nøkkelbrikker. Styret har den 26.04.2021 godkjent tilbudet og systemet blir installert i
uke 32.
Låssystemmet heter Salto KS og er elektronisk over internett. Adgangskortet vil være
en nøkkelbrikke. Nøkkelbrikkene vil være personlige da de er sporbare. Dette vil
håndteres i tråd med personvernforordningen (GDPR).
Det vil bli innført et depositum på kr 150 pr nøkkelbrikke, som betales via Vipps nr.
684785 eller på klubbens konto (kontonr. 2291.16.04810).
Nøkkelbrikken er personlig, dvs at du selv er ansvarlig for brikken. Dersom
brikken mistes, vil den ikke bli erstattet. Ved ev. misbruk vil man miste
tilgangen. Ved tap av nøkkelbrikken skal det gis beskjed til styret snarest.
I forbindelse med utstedelse av nøkkelbrikken skal alle signere et eget skjema.
Adgang til hytta, garasjen og hallen vil være mellom kl 07:00 og kl 23:00 alle dager.
For de som betaler treningsavgift gis det adgang til hallen, i tråd med det som ble
bestemt av Årsmøte 24.03.2021. Det vises til egen protokoll fra Årsmøte.

Treningsavgiften er i tillegg til brikken for de som ønsker å trene i hallen.


Styret i Kongsberg hundeklubb, juni 2021

Henstiller om at flest mulig betaler depositum på kr 150 og/eller treningsavgift på kr 1 500 pr. år til klubbens konto (kontonr. 2291.16.04810) på forhånd. Ift treningsavgift er det anledning til å legge inn avtalegiro på kr 125 pr. mnd.

Kode til nøkkelboksene endres i neste uke og gjøres kjent for de som får nøkkelbrikke. Jeg vil i første omgang, være tilstede på hytta onsdag 11. august fra kl 19. Jeg opplevde litt start vansker nå i dag med å få lagt inn kodebrikkene ift. oppkobling… Avventer derfor med flere datoer og klokkeslett.

Magdalena

KHK Årsmøte 24. mars kl 19.00 – Dokumenter

Årsmøte på Teams

Registrering fra Kl. 18.45 – Møtestart Kl. 19.00

KHK Årsmøte 24. mars kl 19.00

Styret informerer om at årsmøtet for 2020 avholdes onsdag 24. mars kl 19.00.

Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøte, samt forslag til kandidater til styret, er 25. februar 2021.

Verv som er på valg:
Leder (2 år)
3 styremedlemmer (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)
Utstillingsleder (2 år)
Økonomiansvarlig (2 år)
Webansvarlig (2 år)
Revisor (1 år)
Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
Valgkomitee (leder og 2 medlemmer for 1 år)

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen: benteandr88@gmail.com.

Saker til årsmøte sendes: styret@kongsberghundeklubb.net.

NKKs Representantskapsmøte 2020 utsettes til 2021

Informasjon til klubber, forbund og regioner, 19.11.2020 kl 13:00

NKKs Hovedstyre beklager å måtte meddele at vi, på bakgrunn av smitteøkning og stadige skjerpelser av smitteverntiltak, ser oss nødt til å utsette NKKs Representantskapsmøte 2020 til 2021.

Vi anerkjenner at hele organisasjonen har behov for å komme sammen etter en vanskelig tid. Vi anser dessverre ikke at dette kan gjennomføres på en forsvarlig og god måte slik situasjonen er nå.

Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte var planlagt gjennomført med delegat-representasjon på Teams. Teknisk produksjon av møtet, var planlagt gjennomført fra lokasjoner ved Quality Airport Hotel Gardermoen i Ullensaker kommune lørdag 28. november 2020.

For å kunne gi delegatene god informasjon, og – aller viktigst – gode verktøy for å utøve sine rettigheter på en sikker og god måte, krever også et digitalt arrangement at et visst antall mennesker samles. Den tekniske produksjonen inneholder koordinerende nøkkelroller som RS-ordførere, representanter fra Hovedstyret og administrasjonen, kameraførere, og ansvarlige for digital stemmesystem og talelistesystem. Produksjonen består av et begrenset antall personer, som vi frem til de siste dagene var trygge på at vi kunne samle.

Med den økende smittetrenden vi har sett i flere uker, er det kommet stadig nye og strengere smitteverntiltak, både nasjonalt og lokalt. Blant annet har Oslo, og tilgrensende kommuner innført forsterkede smitteverntiltak de siste ukene og dagene. I går, 18. november, fikk Hovedstyret meldingen om at Ullensaker kommune stenger for arrangementer, og at hotellet der teknisk produksjon skulle gjennomføres har fått forbud mot å gjennomføre innendørs arrangementer fra 19. november. Flere kommuner vurderer det samme, og situasjonsbildet 1-2 uker frem i tid er uoversiktlig.

Det som derimot er sikkert er at vi stadig oppfordres til å ikke reise, og til å begrense antall nærkontakter. Til å sammen gjøre det vi kan for å begrense smittespredningen. Med dette som bakgrunn ser ikke Hovedstyret det som forsvarlig å samle de rundt 10 personene som må til for å trygge teknisk produksjon av Representantskapsmøtet.

Både i NKKs medlemsklubber, -forbund og regioner, i Hovedstyret og i administrasjonen har vi forberedt oss på debatter og diskusjoner, informasjon og spørsmål, endringsforslag og retningsgivende vedtak. Vi hadde sett frem til å sette felles retning for fremtiden i et felles Representantskapsmøte. Derfor beklager vi sterkt at vi ikke kan gjennomføre dette nå. Og forsikrer om at Hovedstyret har som målsetting å gjennomføre RS2020 så snart dette er praktisk mulig.

Hovedstyret vil holde nytt ekstraordinært HS-møte tirsdag neste uke, og vil i etterkant av dette komme med mer informasjon om veien videre frem mot det utsatte RS2020. Vi ber om forståelse for at ikke alle spørsmål dere måtte ha rundt følgene av utsettelsen kan besvares umiddelbart, og forsikrer om at vi jobber for å finne gode løsninger og gi dere god informasjon om prosessene fremover.

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

Styret informerer

Hei, alle sammen!

Helsemyndighetene har åpnet for at man kan trene i mindre grupper på maks 5 Personer såfremt man holder minst 2 meters avstand og ellers overholder regler og retningslinjer i forbindelse med smittevern. Treningsområdene til Kongsberg Hundeklubb  åpner for trening for de som ønsker dette, men følgende regler skal følges av alle: 

·         Det skal ikke utøves trening med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal treningen umiddelbart avbrytes.

·         Personer som er smittet av Korona, sitter i karantene, eller som har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand) skal ikke dra på trening.

·         Det er ikke tillatt med trening i grupper på mer enn 5 personer av gangen. Disse må påse at de holder minst 2 meters avstand til enhver tid.

·         Kun eget utstyr kan brukes. Hundeklubbens utstyr skal IKKE på noe tidspunkt benyttes. Det vil si at man ikke kan bruke klubbens agilityutstyr, LP- hinder/utstyr eller Rallyutstyr..

·         Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

·         Treningshallen oppfattes som ett område og det skal IKKE være mer enn maks 5 personer inne i hallen om gangen.

Det er viktig at alle forholder seg til disse og overholder regelen vedrørende antall, slik at vi som klubb kan opprettholde et treningstilbud. Brudd på regler vil medføre sanksjoner.

Gruppene bør legge ut info på sine egne FB sider om hvordan gruppene ser for seg å organiserer sine grupper og treninger  i henhold til retningslinjene gitt over.

Styret ønsker på ingen måte å bidra til at mennesker blir syke grunnet trening på vårt område og det er viktig at vi nå utviser forsiktighet og hindrer videre spredning av Korona. Vi ønsker å starte forsiktig slik at det skal være trygt for alle!

Det vil avholdes styremøte i klubben neste uke ( tirsdag) hvor vi i etterkant vil komme med mer info om hva vi ser for oss fremover ifht. Kurser, stevner med mer.  

Vi ønsker alle en fortsatt fin dag/uke i det flott vårværet vi har nå, hold dere friske og vis hensyn!

Ta bare kontakt ved event spørsmål uklarheter.

Mvh

For Styret

Jonny

Styret informerer:

På styremøtet avholdt den 14.01.2020, ble det bestemt at i forbindelse med dårlige treningsmuligheter på utebanene vil det være gratis for klubbens medlemmer å trene i hallen frem til årsmøtet (24. mars)?.

De som ikke er medlemmer må betale som vanlig via Vipps!

Styret

Årsmøte 18.03.2019 kl. 19:00

ÅRSMØTE 19.03.2019 kl. 19:00

Sted: Kongsberg Hundeklubb

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to til å undertegne årsmøtereferatet
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsberetninger 2018
 7. Regnskap med revisorberetning 2018
 8. Lov-mal NKK
 9. Innkomne saker:
 10. Tilgang til hytte, hall og område som betalende medlem av klubben; med styrets innstilling

     10. Budsjett 2019

     11. Til valg:

 1. Nestleder (2 år)
 2. Økonomiansvarlig (2 år)
 3. Sekretær (2 år)
 4. 2 varamedlemmer (1 år), 1. vara og 2. vara
 5. Utstillingsleder (2 år)
 6. Webansvarlig (1 år)
 7. Revisor (1 år)
 8. Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år)
 9. Valgkomité (leder og to medlemmer for 1 år)

VELKOMMEN!